Explorar el Código

HBSD: Free any created extended attributes

Signed-off-by:	Shawn Webb <shawn.webb@hardenedbsd.org>
remotes/github/hardened/current/tmpfs_extattr
Shawn Webb hace 3 meses
padre
commit
a76ff6e00c
Se han modificado 1 ficheros con 6 adiciones y 0 borrados
  1. +6
    -0
      sys/fs/tmpfs/tmpfs_subr.c

+ 6
- 0
sys/fs/tmpfs/tmpfs_subr.c Ver fichero

@@ -382,6 +382,7 @@ bool
tmpfs_free_node_locked(struct tmpfs_mount *tmp, struct tmpfs_node *node,
bool detach)
{
struct tmpfs_extattr_list_entry *attr, *tattr;
vm_object_t uobj;

TMPFS_MP_ASSERT_LOCKED(tmp);
@@ -422,6 +423,11 @@ tmpfs_free_node_locked(struct tmpfs_mount *tmp, struct tmpfs_node *node,
break;

case VREG:
LIST_FOREACH_SAFE(attr, &(node->tn_reg.tn_extattr_list),
tele_entries, tattr) {
free(attr->tele_value, M_TEMP);
free(attr, M_TEMP);
}
uobj = node->tn_reg.tn_aobj;
if (uobj != NULL) {
if (uobj->size != 0)


Cargando…
Cancelar
Guardar