Преглед на файлове

Merge remote-tracking branch 'origin/hardened/current/tmpfs_extattr' into hardened/current/master

hardened/current/safestack
Shawn Webb преди 3 месеца
родител
ревизия
e080c97f85
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. +4
    -1
      sys/fs/tmpfs/tmpfs_vnops.c

+ 4
- 1
sys/fs/tmpfs/tmpfs_vnops.c Целия файл

@@ -1780,7 +1780,7 @@ tmpfs_extattr_list(struct vnode *vp, int attrnamespace, struct uio *uio,

namelen = strlen(attr->tele_attrname);
if (size) {
*size += namelen + namelen8;
*size += namelen + sizeof(namelen8);
} else if (uio != NULL) {
namelen8 = namelen;
error = uiomove(&namelen8, sizeof(namelen8), uio);
@@ -1788,6 +1788,9 @@ tmpfs_extattr_list(struct vnode *vp, int attrnamespace, struct uio *uio,
break;
}
error = uiomove(attr->tele_attrname, namelen, uio);
if (error) {
break;
}
}

if (error) {


Зареждане…
Отказ
Запис