Procházet zdrojové kódy

Remove debug messages and keep silent

Signed-off-by:	Shawn Webb <shawn.webb@hardenedbsd.org>
master
Shawn Webb před 4 měsíci
rodič
revize
c9ea0e7eeb
Podepsáno: shawn.webb <shawn.webb@hardenedbsd.org> ID GPG klíče: FF2E67A277F8E1FA
3 změnil soubory, kde provedl 4 přidání a 8 odebrání
 1. +4
  -6
    bin/cleanup.sh
 2. +0
  -1
    lib/config.sh
 3. +0
  -1
    lib/util.sh

+ 4
- 6
bin/cleanup.sh Zobrazit soubor

@@ -60,12 +60,10 @@ main() {
cleanup_set_dynamic
HBSD_LOCKFILE="${HBSD_LOCKFILE}.cleanup"

(
assert_unlocked && \
lock_build && \
prune_old_builds && \
unlock_build
) | build_log 2>&1
assert_unlocked && \
lock_build && \
prune_old_builds && \
unlock_build
return ${?}
}+ 0
- 1
lib/config.sh Zobrazit soubor

@@ -67,6 +67,5 @@ cleanup_set_dynamic() {

HBSD_BUILDNUMBER=$(readlink ${HBSD_PUBDIR}/BUILD-LATEST)
HBSD_BUILDNUMBER=${HBSD_BUILDNUMBER##*-}
echo "[*] Build number: ${HBSD_BUILDNUMBER}"
return 0
}

+ 0
- 1
lib/util.sh Zobrazit soubor

@@ -120,7 +120,6 @@ prune_old_builds() {
for d in $(find ${HBSD_PUBDIR} -maxdepth 1 -type d | sed 1d); do
n=$(basename ${d})
if [ ${n} -lt ${floor} ]; then
echo "[*] Removing ${d}"
rm -rf ${d}
fi
done


Načítá se…
Zrušit
Uložit