Преглед на файлове

Fix the armv8 crypto driver after r354170.

Sponsored by:	DARPA, AFRL
freebsd/current/master
andrew преди 9 месеца
родител
ревизия
2afb04c71d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      sys/crypto/armv8/armv8_crypto.c

+ 1
- 1
sys/crypto/armv8/armv8_crypto.c Целия файл

@@ -107,7 +107,7 @@ armv8_crypto_probe(device_t dev)

reg = READ_SPECIALREG(id_aa64isar0_el1);

switch (ID_AA64ISAR0_AES(reg)) {
switch (ID_AA64ISAR0_AES_VAL(reg)) {
case ID_AA64ISAR0_AES_BASE:
case ID_AA64ISAR0_AES_PMULL:
ret = 0;


Зареждане…
Отказ
Запис