HardenedBSD src tree
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
kib 47566a8355 ufs: do not leave non-reclaimed vnodes with zero i_mode around. 7 miesięcy temu
..
ffs ufs: do not leave non-reclaimed vnodes with zero i_mode around. 7 miesięcy temu
ufs vfs: flatten vop vectors 8 miesięcy temu