Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

64 wiersze
1.2 KiB

 1. #!/usr/bin/env zsh
 2. GIT=$(which git)
 3. os=$(uname)
 4. os=${os:l}
 5. cd ~
 6. rm -f .profile
 7. rm -f .tmux.conf
 8. rm -f .zshrc
 9. rm -f .i3/config
 10. rm -f .i3status.conf
 11. rm -f .muttrc
 12. if [ ! -d .mutt ]; then
 13. mkdir -p .mutt/cache/headers/../bodies
 14. touch .mutt/certificates
 15. touch .mutt/credentials
 16. touch .mutt/folders
 17. touch .mutt/aliases
 18. fi
 19. if [ ! -d .oh-my-zsh ]; then
 20. git clone https://github.com/lattera/oh-my-zsh.git .oh-my-zsh
 21. fi
 22. plugins=""
 23. while getopts 'p:' o; do
 24. case "${o}" in
 25. p)
 26. if [ ! -d .oh-my-zsh/plugins/${OPTARG} ]; then
 27. echo "Warning: oh-my-zsh plugin ${OPTARG} not found"
 28. fi
 29. plugins="${plugins} ${OPTARG}"
 30. ;;
 31. *)
 32. echo "USAGE: ${0} [-p plugin]"
 33. echo " -p plugin Add zsh plugin. May be specified multiple times"
 34. exit 1
 35. ;;
 36. esac
 37. done
 38. sed "s,__PLUGINS__,${plugins}," ~/dotfiles/zshrc.templ > ~/dotfiles/zshrc
 39. if [ ! -d .i3 ]; then
 40. mkdir -p .i3
 41. fi
 42. ln -s ~/dotfiles/i3status.${os}.conf .i3status.conf
 43. ln -s ~/dotfiles/i3config.${os} .i3/config
 44. ln -s ~/dotfiles/.freebsd_profile .profile
 45. ln -s ~/dotfiles/.tmux.conf .tmux.conf
 46. ln -s ~/dotfiles/zshrc .zshrc
 47. ln -s ~/dotfiles/muttrc .muttrc
 48. ln -s ~/dotfiles/.vimrc .vimrc
 49. ln -s ~/dotfiles/neomutt-gpg.rc .mutt/gpg.rc
 50. if [ ! -d tmux/logs ]; then
 51. mkdir -p tmux/logs
 52. fi