Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Shawn Webb 6a5cfe57ab
Clean up zshrc template
před 1 rokem
.freebsd_profile Add portsearch alias před 8 roky
.gitignore Use custom oh-my-zsh plugins for clamav and fbsd před 7 roky
.tmux.conf Update configs před 4 roky
.vimrc Update my .vimrc with what I really use. před 4 roky
env.sh.osx Use custom oh-my-zsh plugins for clamav and fbsd před 7 roky
git_commit_template.txt Update git commit template před 2 roky
i3config.freebsd Update configs před 4 roky
i3status.freebsd.conf Update configs před 4 roky
muttrc Add neomutt gpg integration před 2 roky
neomutt-gpg.rc Add neomutt gpg integration před 2 roky
setup.zsh Add neomutt gpg integration před 2 roky
zshrc.templ Clean up zshrc template před 1 rokem