25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Shawn Webb 6a5cfe57ab
Clean up zshrc template
1 yıl önce
.freebsd_profile Add portsearch alias 8 yıl önce
.gitignore Use custom oh-my-zsh plugins for clamav and fbsd 7 yıl önce
.tmux.conf Update configs 4 yıl önce
.vimrc Update my .vimrc with what I really use. 4 yıl önce
env.sh.osx Use custom oh-my-zsh plugins for clamav and fbsd 7 yıl önce
git_commit_template.txt Update git commit template 2 yıl önce
i3config.freebsd Update configs 4 yıl önce
i3status.freebsd.conf Update configs 4 yıl önce
muttrc Add neomutt gpg integration 2 yıl önce
neomutt-gpg.rc Add neomutt gpg integration 2 yıl önce
setup.zsh Add neomutt gpg integration 2 yıl önce
zshrc.templ Clean up zshrc template 1 yıl önce