HardenedBSD src tree
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 lines
337B

  1. # $FreeBSD$
  2. OPENSOLARIS_USR_DISTDIR= ${.CURDIR}/../../../cddl/contrib/opensolaris
  3. OPENSOLARIS_SYS_DISTDIR= ${.CURDIR}/../../../sys/cddl/contrib/opensolaris
  4. IGNORE_PRAGMA= YES
  5. CFLAGS+= -DNEED_SOLARIS_BOOLEAN
  6. WARNS?= 6
  7. # Do not lint the CDDL stuff. It is all externally maintained and
  8. # lint output is wasteful noise here.
  9. NO_LINT=