HardenedBSD src tree
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
HardenedBSD Sync Service 28e6573acd Merge branch 'freebsd/current/master' into hardened/current/master 5 miesięcy temu
..
compat/opensolaris Honor all options of "zfs mount -o" 2 lat temu
contrib/opensolaris Merge branch 'freebsd/current/master' into hardened/current/master 5 miesięcy temu
lib Update Makefile.depend files 7 miesięcy temu
sbin pkgbase: Force zfs(8) and zpool(8) to be in the runtime package 10 miesięcy temu
tests Merge ^/user/ngie/release-pkg-fix-tests to unbreak how test files are installed 4 lat temu
usr.bin fix up r354804, link zstreamdump with libzfs 7 miesięcy temu
usr.sbin DTrace: add a top level makefile to the new test suit 1 rok temu
Makefile Convert traditional ${MK_TESTS} conditional idiom for including test 2 lat temu
Makefile.inc Make DTrace stuff compile with C99 standard. 5 lat temu